Хөтөлбөр

Зохион байгуулагч: Голомт банк, Мэдээллийн технологийн хэсэг
Огноо: 2020.05.29 12:00
Хаана: Zoom online meeting

12:00 - 12:10 НЭЭЛТ
12:10 - 12:30 INTERNSHIP ХӨТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД
А.Намуунаа, ШУТИС-ийн МХТС Сүлжээний технологи 3-р дамжаа
12:30 - 12:50 INFRASTRUCTURE ENGINEERING
Ц.Түмэнжаргал, Ахлах инженер
12:50 - 13:10 DATA ENGINEERING CAREER PATH
П.Бөхбаяр, Дата инженер, Австралийн үндэсний лиг
13:10 - 13:30 STORYTELLING WITH DATA
Д.Одонтуяа, Ахлах дата аналист
13:30 - 14:00 CYBERSECURITY TRENDS TO KNOW IN 2020
З.Ганбагана, Хэлтэсийн захирал
14:00 - 15:00 Асуулт хариулт

Оролцогч: Бүх их дээд сургуулиудын оюутнуудад нээлттэй
Онцлох: Голомт банкинд дадлага хийх 20 оюутанг шалгаруулна
Шалгаруулалт: Эхний шатны шалгаруулалтыг CV дээр үндэслэж хийнэ

Илтгэгчид

Амарсанаа
НАМУУНАА

Голомт банкны
Дэд бүтцийн алба
Судлаач Оюутан

Цогтбаатар
ТҮМЭНЖАРГАЛ

Голомт банкны
Апликейшн серверийн алба
Ахлах инженер

Давхарбаяр
ОДОНТУЯА

Голомт банкны
Дата анализийн алба
Ахлах мэргэжилтэн

Золзаяа
ГАНБАГАНА

Голомт банкны
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэс
Хэлтэсийн захирал

Пүрэвсүрэн
Бөхбаяр

Австралийн үндэсний "РАГБИ ЛИГ"
Дата инженер

Үйл ажиллагаа

Эвентийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Эвентийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Илтгэлийн хэсэг - INFRASTRUCTURE ENGINEERING

Илтгэлийн хэсэг - DATA ENGINEERING CAREER PATH

Илтгэлийн хэсэг - STORYTELLING WITH DATA

Илтгэлийн хэсэг - STORYTELLING WITH DATA

Илтгэлийн хэсэг - CYBERSECURITY TRENDS TO KNOW IN 2020

Илтгэлийн хэсэг - CYBERSECURITY TRENDS TO KNOW IN 2020

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг