Улаанбаатар, Монгол Улс

Мэдлэг туршлагатай хамт олон таныг дадлага хийхийг урьж байна. Танд мэдээллийн технологийн салбарт ажлын туршлага хуримтлуулах боломж байна. Бид танд туслахад таатай байх болно.

Бидний Зорилго

Оюутан залуус бид нарт өөрсдийн сурч мэдсэн зүйлээ бодит практикт тулгуурлан бататгаж авах боломжийг Голомт банкны МТГ-ийн хамт олон олгож байгаа учраас оюутан залуучууд бид нийгмийг түүчээлэх шилдэг мэргэжилтэн болох зорилго тавин ажиллаж байна.

Intern 2018

card image

Ж. Бат-Орших

Програм Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс
Програм Хөгжүүлэгч мэргэжлээр дадлагажигч

Ж. Бат-Орших

Монгол Улсын Их Сургууль, Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль

Төгссөн

card image

Б. Бандихүү

Дата Анализийн Алба
Дата Аналист мэргэжлээр дадлагажигч


Б. Бандихүү

Монгол Улсын Их Сургууль Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

4-р түвшний оюутан

card image

Г. Ганбаяр

Програм Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс
Програм Хөгжүүлэгч мэргэжлээр дадлагажигч

Г. Ганбаяр

Монгол Улсын Их Сургууль Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

4-р түвшний оюутан

card image

Э. Чойжоо

Програм Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс
Програм Хөгжүүлэгч мэргэжлээр дадлагажигч

Э. Чойжоо

Монгол Улсын Их Сургууль, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

4-р түвшний оюутан

card image

М. Алзахгүй

Програм Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс
Програм Хөгжүүлэгч мэргэжлээр дадлагажигч

М. Алзахгүй

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Програм Хангамж

4-р түвшний оюутан

card image

Б. Цогтсайхан

Стратеги, Хамтын Ажиллагааны Хэлтэс
Бизнес аналист мэргэжлээр дадлагажигч

Б. Цогтсайхан

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль

4-р түвшний оюутан


card image

Э. Эрдэнэхүү

Системийн Хэлтэс Техник Үйлчилгээний Алба
Сүлжээний админ мэргэжлээр дадлагажигч

Э. Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Их Сургууль Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

4-р түвшний оюутан

card image

Л. Саруул

Системийн хэлтэс Дэд Бүтцийн Алба
Баазын админ мэргэжлээр дадлагажигч

Л. Саруул

Монгол Улсын Их Сургууль, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

3-р түвшний оюутан

card image

Э. Өнөрбаяр

Системийн Хэлтэс Техник Үйлчилгээний Алба
Сүлжээний админ мэргэжлээр дадлагажигч

Э. Өнөрбаяр

Монгол Улсын Их Сургууль Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

4-р түвшний оюутан

card image

Н. Тэмүүжин

Дата Анализын Алба
Дата аналист мэргэжлээр дадлагажигч


Н. Тэмүүжин

 The UCL Academy, A-Level   

4-р түвшний оюутан

card image

С. Төгөлдөрсайхан

Системийн Хэлтэс Дэд Бүтцийн Алба
Системийн админ мэргэжлээр дадлагажигч

С. Төгөлдөрсайхан

Монгол Улсын Их Сургууль Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

3-р түвшний оюутан

card image

Э. Баттулга

Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Хэлтэс
Аюулгүй байдлын шинжээч мэргэжлээр дадлагажигч

Э. Баттулга

Монгол Улсын Их Сургууль, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

2-р түвшний оюутан

Бидний Түүх
Бидний Туршлага